Wednesday, 1 January 2020

TDM Meterai HOA Dengan TH Plantations Bhd

SHAREKUALA TERENGGANU, 1 Januari – TDM Berhad (TDM atau Kumpulan) memeterai Perjanjian dengan TH Plantations Berhad (THP) bagi  mengambil alih 70 peratus syer THP-YT Plantation Sdn Bhd (THP-YT).

THP-YT merupakan pemilik berdaftar bagi tiga bidang tanah perladangan yang terletak di Mukim Caluk dan Marang, kesemuanya di Daerah Setiu, Negeri Terengganu dengan keluasan tanah berjumlah 2,594.50 hektar, juga dikenali sebagai Ladang Bukit Bidong (Ladang).

Perjanjian Jual Syer dan Perjanjian Penyelesaian akan dilaksanakan antara kedua-dua belah pihak dalam tempoh lapan (8) minggu selepas pelaksanaan Perjanjian. Pengumuman terperinci mengenai Cadangan Pengambilalihan akan dikeluarkan semasa menandatangani Saham SPA dan Perjanjian Penyelesaian.

Pengerusi TDM Berhad, YM Raja Dato’  Idris Raja Kamarudin berkata, TDM sedang melancarkan Rancangan Pembangunan Perniagaan (BDP) untuk mengukuhkan platform bagi pertumbuhan yang mampan pada masa hadapan. Pengambilalihan ini adalah sebahagian daripada strategi keseluruhan TDM untuk meningkatkan profil umur purata dan mengurangkan turun naik dalam hasil.

“Daripada jumlah kawasan tersebut, seluas 2,307.00 hektar telah ditanam di ladang kelapa sawit berumur antara dua hingga sembilan tahun. Perjanjian membolehkan THP dan TDM untuk berunding dan memuktamadkan terma-terma perjanjian muktamad bagi Cadangan Perjanjian Jual Syer (Share Sale Agreement (SPA Shares)) dan Perjanjian Penyelesaian (Settlement Agreement) (secara kolektif dirujuk sebagai "Cadangan Pengambilalihan").

“Setelah selesai Cadangan Pengambilalihan THP-YT akan menjadi anak syarikat TDM. Oleh kerana ladang ini terletak berdekatan dengan ladang dan kilang TDM yang sedia ada, Cadangan Pengambilalihan akan mengoptimumkan kapasiti pemprosesan TDM dan mengurangkan kos pemprosesan kilang FFB/mt di kilang Sungai Tong,“ katanya dalam satu kenyataan semalam.

Tambahnya, profil umur tanaman adalah antara dua hingga sembilan tahun dan cadangan pengambilalihan akan meningkatkan profil umur purata TDM dan menyumbang secara positif kepada aliran tunai TDM.

“Setelah selesai proses pengambilalihan, jumlah kawasan tanaman kelapa sawit TDM di Terengganu akan meningkat dari 31,346 hektar kepada 33,653 hektar.

“TDM berada pada kedudukan strategik untuk terus berdaya saing dalam keadaan pasaran yang sangat mencabar dan pihak TDM juga berharap Suruhanjaya Sekuriti (SC) mempertimbangkan agar mengembalikan semula status TDM sebagai sekuriti patuh Syariah pada Mei 2020,” ujarnya lagi.
Untuk makluman, anak syarikat milik penuh TDM iaitu TDM Plantation Sdn Bhd (TDMP) telah diperakui dengan piawaian Meja Bulat mengenai Minyak Kelapa Sawit (RSPO) dan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (MSPO).

Pada tahun 2013, TDM merupakan syarikat perladangan pertama di Terengganu yang melepasi piawaian semasa dan telah dianugerahkan persijilan 100 peratus RSPO.

"TDM yakin bahawa penciptaan nilai strategik yang diperoleh daripada cadangan pengambilalihan itu akan diterjemahkan melalui kecekapan operasi selaras dalam meningkatkan keuntungan dalam jangka masa panjang," kata Y.M Raja Dato Idris.

SHARE

Penulis: verified_user

0 komen: